Restaurování

Největší část naší činnosti tvoří restaurování a konzervování historického nábytku.

Spolupracujeme s řadou státních institucí, a proto máme Povolení MK ČR k restaurování uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva. 


Na přání zákazníka vyrobíme kopie nábytku a předmětů ze dřeva. Používáme původní historické postupy a techniky. Moderním postupům a materiálům při restaurování se nevyhýbáme, ale jen v případě, že nenaruší původnost díla. K naší další činnosti patří také výroba kožených sedáků židlí tzv. slepotiskem a vyplétání sedáků židlí ratanem.

Nabízíme

  • restaurování a konzervování historického nábytku
  • drobné opravy přímo u zákazníka
  • výrobu kožených sedáků židlí se slepotiskem
  • opravy a vyplétání ratanových sedáků
  • výrobu kopií nábytku a jiných výrobků ze dřeva
  • renovace interiérů
  • oceňování nábytku


Restaurátorská dílna
Nad Kunšovcem 10 
59401 Velké Meziříčí

j.f.restauratorskadilna@seznam.cz

Josef Filip

tel: +420 737 719 656

Jan Filip

tel: +420 732 985 725