Slovenská strela

V roce 2022 jsme restaurovali kulturní památku motorový železniční vůz zvaný Slovenská strela.


Kazatelna