Josef a Jan Filipovi pokračují v odkazu svých předků

Josef Filip
Josef Filip

Josef Filip je zástupce čtvrté generace truhlářů ve své rodině. Po vyučení se řadu let zdokonaloval v profesi, rozšířil si vzdělání a získal licenci na restaurování a konzervování dřevěného nábytku. Na konci 80. let si založil živnost, kterou provozuje ve vlastní truhlářské a restaurátorské dílně. Při práci používá tradiční řemeslné postupy a techniky, náčiní i materiály. Truhlářskou profesi dokonale ovládá, je mistrem v oboru restaurování. Zkušenosti a vědomosti nejen potomkům, ale i studentům. Vyučuje obor restaurování na Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně.

K lásce k řemeslu vychoval i svého syna Jana, jenž na jeho profesní dílo úspěšně navazuje. Spolu vyrábějí různé historické repliky, zhotovují nové výrobky, opravují, konzervují a restaurují starožitný nábytek. Věnují se též lisování kožených sedáků a opěrek židlí se slepotiskem podle vlastních vyřezaných šablon.