Josef & Jan FILIP Restaurátorská dílna

"Někde mezi řemeslem a uměním"
 
                          
 
 
Pracujeme v rodinné firmě. V páté generaci rodiny Filipů se drží truhlářské řemeslo a umělecké zpracovávání dřeva. Tyto generací načerpané zkušenosti se nyní snažíme využívat v zachovávání krás starožitného nábytku a dalších výrobků ze dřeva.
 
 

Největší část naší činnosti tvoří restaurování a konzervování historického nábytku.

Na přání zákazníka vyrobíme kopie nábytku a předmětů ze dřeva. Používáme původní historické postupy a techniky. Moderním postupům a materiálům při restaurování se nevyhýbáme, ale jen v případě, že nenaruší původnost díla.

K naší další činnosti patří také výroba kožených sedáků židlí tzv. slepotiskem a vyplétání sedáků židlí ratanem.

Spolupracujeme s řadou státních institucí, a proto máme Povolení MK ČR k restaurování uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva.